• Nền dữ liệu quản lý

Nền dữ liệu quản lý

Sức mạnh phía sau

 

Phân tích dữ liệu lớn

 

Ông chủ có thể quản lý nhà hàng một cách thuận tiện

Nền dữ liệu quản lý

MỞ NHÀ HÀNG

QUÁ DỄ DÀNG

 

Ông chủ có thể nhẹ nhàng quản lý thức ăn, số bàn, nhân viên, phương thức thanh toán, báo cáo kinh doanh, xếp hạng doanh thu, xu thế cũng như phân tích dữ liệu lớn…của nhà hàng.

 

 

Hỗ trợ: iPad, iPhone, iPod, in Wi-Fi

 

 

 

 

ĐẨY MẠNH KHẢ NĂNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU LỚN CỦA QUẦY THU NGÂN

 

Chức năng cho quầy thu ngân rất lớn, kiểm soát quyền hạn chặt chẽ. Nắm vững tất cả các nội dung về báo cáo kinh doanh, món được ưa thích, doanh số của nhân viên, phản hồi của khách hàng, quản lý thực đơn, quản lý bàn, quản lý hội viên cũng như chuỗi nhà hàng; quy hoạch toàn diện việc kinh doanh nhà hàng, tránh lỗ hổng trong quản lý một cách hiệu quả. Tùy chỉnh ở mức độ cao, kết nối trọn vẹn với hệ thống hiện có của nhà hàng, quản lý thống nhất quầy thu ngân, giảm quy trình thao tác của người dùng và chi phí kinh doanh.

Scroll
0988383915