Cổng gọi số

Cổng gọi số

Hệ thống xếp hàng không dây

Tự giúp đỡ KHÔNG

EQueue có thể gọi số độc lập, phát hành vé, phát sóng giọng nói gọi, kiểm tra điều kiện xếp hàng, vv. Nó cũng có thể được kết nối với màn hình lớn để hiển thị trạng thái xếp hàng cho khách hàng.

 

Hỗ trợ : iPad 、 Android Pad 、 iPhone 、 iPod 、 Máy in 、 Hộp âm thanh

Gọi điện trực tuyến
bất cứ lúc nào

Các vấn đề có thể được giải quyết trực tuyến và tự động giải quyết sẽ được thực hiện như vậy.
Trong lần đặt chỗ thứ hai và gọi điện thoại có thể được thực hiện

Thứ tự xếp hàng trong nhà hàng

Nhận số thứ thự dễ dàng

 

Cổng gọi số có thể được gọi là số vé tự phục vụ để gọi, giọng nói phát sóng được gọi là số, và các chi tiết khác để xem hàng đợi cũng có thể kết nối một màn hình hiển thị lớn xếp hàng thứ tự cho khách hàng để xem 

Scroll
0988383915